Info Vormsel
Het vormsel op Sint-Hilarius is op zondag 13 mei 2018 om 9.00 uur en  om 11.00 uur. 

Op de Wijnberg en op Sint-Theresia is het vormsel op zaterdag  12 mei 2018 om 14.30 uur.

Vanaf dit jaar zijn de activiteiten die de kandidaat vormelingen mogen kiezen,
voor de drie parochies dezelfde.

In principe gebeurt de toediening van het vormsel op de parochie waar men woont.

Het vormsel wordt steeds meer een bewuste keuze van de twaalfjarigen in samenspraak met hun ouders. Voorwaarden zijn dat de kandidaat-vormeling gedoopt is, de katholieke godsdienstleer volgt en de voorbereidende catechese bijwoont.