Info Vormsel
Het vormsel op Sint-Hilarius is op zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur. 

Op de Wijnberg en op Sint-Theresia is het vormsel op zaterdag  18 mei 2019 om 14.30 uur.

In principe gebeurt de toediening van het vormsel op de parochie waar men woont.

Het vormsel wordt steeds meer een bewuste keuze van de twaalfjarigen in samenspraak met hun ouders. Voorwaarden zijn dat de kandidaat-vormeling gedoopt is, de katholieke godsdienstleer volgt en de voorbereidende catechese bijwoont.