Bezoek aan het woon- en zorgcentrum St.-Camillus


Woensdag 21 maart
Tegen 15u staat de inkomsthal van het woonzorgcentrum al goed vol met vormelingen. Per drie worden de vormelingen bij een groepje bewoners geplaatst. De vormelingen die overblijven mogen met hoofdcoördinator Steven bij bewoners op bezoek. Met de andere groepen spelen we een aantal volksspelen. Natuurlijk moet er eerst even kennisgemaakt worden. Hoe heet jij? Georgette? Hoe schrijf je dit?
Daarna, spelen maar!!! Het is voor de vormelingen een uitdaging om alle bewoners aan het spelen te krijgen. Niet iedereen kan nog goed een kleine knikker laten rollen. En Bowling kan je ook al zittend spelen. En zelfs bewoners die niet mobiel zijn kunnen verplaatst worden om een stapel blikken om te gooien.
Als het ene spel gespeeld is, mag de hele groep doorschuiven naar het volgende spel. Niet altijd zo makkelijk. Maar als ik rond mij kijk, zie ik vooral vormelingen die heel geconcerteerd bezig zijn met de bewoners en regelmatig hoor ik gejuich of een applaus.
Ik kan alleen maar constateren dat het een geslaagde namiddag was.

Annelies

Bezoek Rode Kruis


10 maart 2018 – bezoek aan het Rode Kruis

Dienst en solidariteit, daarvan konden de kandidaat-vormelingen ook proeven bij hun bezoek aan de vrijwilligers van het Rode Kruis in Wevelgem. Ze luisterden aandachtig naar de informatie, maar konden ook zelf een aantal helpende technieken toepassen, zoals je op de foto’s ziet: verband aanleggen, reanimatie.
Vrijwilligers van het Rode Kruis zetten zich, in afspraak met de lagere scholen, ook in voor extra taallessen aan kinderen uit gezinnen van vluchtelingen.

Voor foto´s zie fotoalbum

Bezoek aan ´t Veer


7 maart 2018 – werk op maat in ’t Veer, MenenAcht vormselkandidaten en enkele ouders bezochten samen met catechiste Charlotte ’t Veer in het Menense industriepark. Ze werden rondgeleid door personeelsverantwoordelijke Christophe. Die legde het sociale doel uit: zinvol en rendabel werk aanbieden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat geeft hen niet alleen een inkomen, maar vooral arbeidsvreugde, zelfontplooiing, contact met collega’s. Vroeger heette dat een ‘beschutte werkplaats’, maar die term wijst vooral op ‘mensen beschermen die niet kunnen meedraaien in de maatschappij’. ‘Werk op maat’ gaat uit van een positieve visie: mensen door aangepast werk een zinvolle plaats in de samenleving geven’.

Voor foto´s zie fotoalbum.

Vormselkrant "De Geestige gazette"


Een van de activiteiten van de vormselvoorbereiding is, het maken van een vormselkrantje. Het krantje kreeg de heel toepasselijke naam van “De Geestige gazette”
14 vormelingen hebben daarvoor gekozen. Ze zoeken foto’s, spelletjes, de voorbije activiteiten, wat betekent vasten, en nog vele andere weetjes. Het krantje verschijnt twee maal.

Sonja

Vormelingen in Elckerlyc woensdag 14 maart 2018


Ze waren present voor een bezoek aan het rusthuis Elckerlyc. In twee groepjes gingen ze aan de slag.
Terwijl de ene groep een rondleiding kreeg, speelden de anderen met de bejaarden sjoelbak en nog een spel. De bejaarden deden enthousiast mee. Tijdens de rondleiding kregen ze van alles te zien. Zo zagen ze in de badkamer hoe mensen die niet meer mobiel zijn toch in het bad kunnen. Ze mochten zelf eens proberen. Met onze beste dank aan de mensen van Elckerlyc omdat we op bezoek mochten komen.
Sonja

Voor foto's zie fotoalbum

Vredeswake Duits KerkhofVredeswake vormsel 24 februariIk hoop dat er geen oorlog meer komt.
En dat mensen in vrede blijven.
Ik vind het niet leuk om een kerkhof te bezoeken
want het maakt me verdrietig.
KaneEen ijskoude zaterdag. Tegen 10 uur duiken van alle kanten zo’n 50 Wevelgemse vormselkandidaten op, per fiets of met de ‘taxi’ van papa of mama. Een 10-tal ouders doen mee aan de vredeswake. Iedereen wordt stil van de indrukwekkende cijfers. Hier staan we op  de grootste Duitse militaire begraafplaats in Europa.In stoet stappen we tussen de grafstenen naar de kapel. De paaskaars gaat voorop: liefde is sterker dan de dood, vrede bereikt veel meer dan oorlog. Die hoop halen we uit Jezus’ verrijzenis uit de dood, want hij zette liefde en geweldloosheid op de eerste plaats.Dat vertelt priester Jo Hanssens, geboren in Gullegem, voorzitter van Pax Christi. Die vredesbeweging ontstond toen de vroegere vijanden Frankrijk en Duitsland zich verzoenden en kozen voor samenwerking. Het verdriet om de vele graven hier, doet ons beseffen dat vrede op aarde ook vandaag niet vanzelf komt.Ik ben al een paar keer op het Duits kerkhof geweest met mijn ouders
en ik vind dat een enge plek.
Omdat ik zoveel graven zie, zoveel doden door een oorlog lang geleden,
maar zo dichtbij mijn huis.
Nu zijn er ook nog oorlogen en er sterven dus nog nodeloos mensen.
Dat maakt me triest en zelfs een beetje bang.
Toch heb ik hoop dat hier nooit meer zo’n oorlog zal zijn.
Daarom is het belangrijk dat het Duits kerkhof blijft bestaan
en kinderen blijven herinnerd worden aan wat hier ooit gebeurd is.
ZaraCijfers en geschiedenisfeiten krijgen we bij een wandeling tussen de grafzerken en een bezoek aan de nieuwe infoborden in de onthaalruimte. Bij enkele grafstenen heeft conciërge Marc een bord geplaatst met foto en levensverhaal van de mens die daar ‘rust voor eeuwig’.We sluiten biddend af en zingen onze vormsel-vredeswens:

Dat al onze relaties gekenmerkt mogen worden
door waarheid, eenvoud, eerlijkheid en openheid.
Hevenoe sjalom aleichem – Ik wens je vrede van God.

Op 50 grafstenen laten we een klein waakvlammetje voor de vrede achter. Laat het geloof in vrede niet uitwaaien in onze wereld en in ons eigen hart.    


 Voor foto´s zie fotoalbum