Weekend met vormelingen van de federatie


Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november staan al lang aangestipt in mijn agenda.
Met alle vormelingen van de federatie gaan we op weekend. 116 jonge gasten zullen het vormsel ontvangen op 18-19 mei 2019.
Het aankomen van de jongeren verloopt goed. Iedereen vervult zijn rol zoals afgesproken, ik mag zeggen het loopt op wieltjes. Om 19.30 uur worden we aan tafel verwacht voor een warme maaltijd. Er staan nog twee activiteiten op het programma. Een zangstonde en een kennismakingsspel. Om 22.15 uur ronden we af en is het bedtijd. Na veel vijven en zessen is het stil in de kamers.
Zaterdag wordt een drukke dag. Te voet naar het bijbelhuis, de film van Jozef de dromen koning, verzoeningsviering, cluedo spel, knutselen. Ze maken een mooie uitnodiging voor hun vormselmeter/peter. Alles gebeurt in een doorschuifsysteem omdat de groep zo groot is. En weer is een dag voorbij. Het is vrij vlug stil in de kamers.
Zondag moet er nog veel gebeuren. Gebeds- en bezinningsmoment met eucharistie, knutselen, quiz, sacramenten. Om 12.00 uur is er aperitief en muziek, en kunnen ze een dansje wagen. En het neusje van de zalm frietjes met stoofvlees! Na het middagmaal is er nog zang. Om 14.30 uur komen de ouders. We vergasten ze met koffie en een wafeltje. Moe maar tevreden gaan de vormelingen naar huis. Rest nu nog de opkuis en de catechisten en medewerkers trekken “ook moe en tevreden” naar huis. Dank je wel iedereen ik denk dat we het een geslaagde editie mogen noemen. Tot volgend jaar dan maar?

Sonja

Start vormselvoorbereidingSTART VORMSELVOORBEREIDING SINT-HILARIUS


Zondag 21 oktober in de namiddag is er een drukte van jewelste in SPWe basis.
Alle kandidaat vormelingen zijn er verwacht.
Het is een grote groep. 110 jonge mensen die wensen gevormd te worden. Alles verloopt vrij vlot. Hier en daar een hapering maar voor de rest valt dat goed mee. De ouders worden later verwacht en versieren een kruisje in de refter. Het is een gezellige drukte en bij een kop koffie werken de ouders aan hun kruisje. Ondertussen krijgen de vormsel kandidaten een speed date, aanleren van de liederen, invullen van de liturgische kalender, er wordt ook een foto genomen.
Rond 16.15 uur gaat het met z’n allen naar de kerk, om 16.30 uur is er naamopgave.
De kruisjes worden naar voor gebracht om dan achteraf uitgestald te worden in de verschillende kerken.
Enkele vormelingen nemen het voorlezen voor hun rekening. Na de viering gaat iedereen tevreden naar huis.
Dank je wel aan alle catechisten en medewerkers. We zijn weer vertrokken voor een boeiende tijd van voorbereiding op het vormsel.
Sonja

VOORAF

Het vormsel op Sint-Hilarius is op zondag 19 mei 2019 om  10.00 uur. 

 Op de Wijnberg en op Sint-Theresia is het vormsel op zaterdag
 18 mei 2019 om 14.30 uur.

 
De activiteiten die de kandidaat vormelingen mogen  kiezen, voor de drie parochies
  dezelfde.  We gaan o.a. samen op weekend naar Brugge.