Aswoensdag 14 februariDe vormelingen waren opnieuw uitgenodigd naar de viering van Aswoensdag. De oproep werd goed beantwoord.
55 vormelingen in de viering van 10.00 uur in de
Sint-Hilariuskerk en 29 in de Sint-Theresia kerk in de viering van 19.00 uur. De vormelingen namen ook het voorlezen voor hun rekening. De viering verliep rustig en er was aandacht. De oude palmtakjes werden verbrand en de as gewijd. Na de viering was er in de kerk een sobere broodmaaltijd. Soep en brood. 37 mensen namen daaraan deel. Het was best gezellig. Zo zijn we de 40 dagentijd gestart. We zijn op weg naar Pasen.
Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum