Kruisjeswijding 21 januari 2018



Zondag 21 januari al vroeg ’s morgens is het druk in de Wijnbergkerk. De kruisjes die de ouders voor hun vormeling gemaakt hebben worden gewijd. De opkomst van de vormelingen is heel goed. Op een paar uitzonderingen na zijn ze er allemaal. Het is een mooie viering. 17 vormelingen hebben er voor gekozen om de viering te helpen voorbereiden. Ze doen dat heel goed, voorlezen, toneel spelen, alsof ze nooit iets anders deden.

Het is vrij rustig in de kerk, hier en daar wat babbelaars, maar al bij al valt het nog mee. Het zingen zou wat beter kunnen, maar kom het is ook nog vroeg in de morgen. Op het einde van de viering worden de kruisjes gezegend en krijgen de vormelingen hun kruisje mee naar huis.

Dank aan iedereen die meehielp om de viering voor te bereiden. Het wordt weer uitkijken naar een volgende activiteit.



Sonja
Voor foto's zie fotoalbum