Start vormselvoorbereidingSTART VORMSELVOORBEREIDING SINT-HILARIUS


Zondag 22 oktober zijn we gestart met de vormselvoorbereiding. Vroeg in de morgen komen de vormelingen één voor één aan in SPWe basis. Ze hebben er duidelijk zin in. De ouders mogen in de refter een kruisje maken/versieren voor hun zoon/dochter. Het valt me telkens op hoe creatief de mensen wel zijn. Er zitten daar echte pareltjes tussen. Ondertussen werken de vormelingen hun programma af, nadat er van elke vormeling door de huisfotograaf Jan een foto werd genomen.

Met "speed dating" maakten ze kennis met elkaar. Aan de hand van een "memory"spel leerden ze het kerkelijk jaar invullen. De tijd vloog voorbij en voor we er erg in hadden was het tijd om naar de kerk te gaan. Om 11.00 uur was er naamopgave. Een mooie viering met inbreng van enkele vormelingen die het voorlezen voor hun rekening namen. Er werd goed meegezongen en gebeden. Zo zijn we weer gestart met de vormselvoorbereiding. Er staat nog heel wat te gebeuren voor ze op 13 mei 2018 om 10.00 uur in de Sint-Hilariuskerk gevormd worden.

Met dank aan de catechisten en medewerkers voor hun inzet voor de vormselwerking.

Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum