Start vormselvoorbereidingSTART VORMSELVOORBEREIDING SINT-HILARIUS


Zondag 21 oktober in de namiddag is er een drukte van jewelste in SPWe basis.
Alle kandidaat vormelingen zijn er verwacht.

Het is een grote groep. 110 jonge mensen die wensen gevormd te worden. Alles verloopt vrij vlot. Hier en daar een hapering maar voor de rest valt dat goed mee. De ouders worden later verwacht en versieren een kruisje in de refter. Het is een gezellige drukte en bij een kop koffie werken de ouders aan hun kruisje. Ondertussen krijgen de vormsel kandidaten een speed date, aanleren van de liederen, invullen van de liturgische kalender, er wordt ook een foto genomen.

Rond 16.15 uur gaat het met z’n allen naar de kerk, om 16.30 uur is er naamopgave.
De kruisjes worden naar voor gebracht om dan achteraf uitgestald te worden in de verschillende kerken.

Enkele vormelingen nemen het voorlezen voor hun rekening. Na de viering gaat iedereen tevreden naar huis.

Dank je wel aan alle catechisten en medewerkers. We zijn weer vertrokken voor een boeiende tijd van voorbereiding op het vormsel.

Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum