Fakkeltocht voor de vormelingen van de FederatieVrijdag 8 december 2017. Met argusogen kijken we naar de weersvoorspellingen. Het mag zeker niet regenen want de fakkeltocht gaat door deze avond. Er zijn 322 ingeschreven. En als het in het water valt is dat heel erg jammer.

Maar kom de weergoden zijn ons gunstig gezind en het regent niet. Hopelijk blijft het heel de avond zo. We hebben het goed voorbereid en het loopt vrij vlot. Het is wel koud vooral voor hen die aan een stopplaats staan. De mensen hebben er echt zin in. Voor de vormelingen en hun gezin is dit een leuke activiteit. Er zijn zes stopplaatsen. In de Menenstraat krijgen ze een jeneverke of een warme choco. Dat warmt de innerlijke mens op. Op het nieuw kerkhof worden de doden herdacht.

Aan het Mariakapelletje in de Goudbergstraat kunnen de vormelingen iets schrijven over hun moeder/grootmoeder op een papieren bloem. Die wordt dan dicht geplooid en op het water gelegd. Heel mooi want de bloem gaat open op het water.

Aan de grot wordt er gebeden en een kaarsje ontstoken. Vandaar gaat het naar het groot portaal van de Sint-Hilariuskerk. Daar wordt een beker soep aangeboden. Niemand die dat weigert want het is heel lekkere soep. Dank je wel aan de mensen die de soep maakten.

Eens terug in SPWe basis is er nog gezellig samenzijn. Dank aan allen die meewerkten om alles in goede banen te leiden. We zien al uit naar een volgende activiteit.

Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum

Vormselvoorbereiding Sint-Theresia en WijnbergNIEUW op 2 december: startdag en naamopgave

– vormselvoorbereiding Sint-Theresia & WijnbergBe-nieuwd! Dat zijn de meisjes en jongens van beide parochies: hoe zal het lopen, voor het eerst samen? Ver-nieuwd is ook de catechisten-ploeg (medewerkers uit de 3 parochies!) die de startdag voorbereid heeft: zal het de kinderen en hun ouders aanspreken? Want dat willen we wel: geloven als een ‘geestige’ mogelijkheid voor mensen van vandaag aanbieden. Na de avond en brieven en folders met info zijn ook de ouders nieuws-gierig: zullen wij en onze kinderen er iets aan hebben?

Je telt als unieke persoon mee. Daarom neemt Christa een portretfoto telkens iemand in de Sint-Theresiazaal aankomt. (Je zal die nog wel zien!) Laten we eerst kennismaken in een speeddate! Dat gebeurt vlot in twee dubbele kringen.
Soms concentreren we ons vooral op het eigen vormselfeest, maar in het memoryspel frissen we samen ons geheugen en geloof op. Samen vieren mensen leven en dood, geluk en verdriet, afscheid en levensvoltooiing doorheen de dagen en feesten van het kerkelijk jaar. Het valt de begeleidingsploeg op dat veel jongens en meisjes daar vanuit school echt veel over weten, al zijn enkele klasgenoten of vrienden daar om verschillende redenen niet zo goed in thuis.
Tijd voor een pauze. Onze jonge gasten spelen een wafeltje en frisdrank binnen, maar spelen babbelend ook hun ervaringen aan elkaar door: hoe ging het tot nu met jou vanmiddag?
Tof wat de vormsel-kandidaten met zangleider Bram en organist Marc bereiken: in minder dan een uur tijd bekende refreinen uit schoolvieringen herhalen, maar ook nieuwe liederen inoefenen voor de naamopgave (én de vormselviering in mei).
De ouders komen de Sint-Theresiakerk binnen, en dan begint de viering: als je je naam opgeeft, toon je dat je persoonlijk uit vrije voor het vormsel kiest. Zo zien we het toch vanuit de parochiefederatie en voorbereidende ploeg: niet omdat samenleving of traditie of kerk het verplichten, maar omdat je zelf wil meedoen – op jouw manier – met Jezus’ verhaal. Hij gelooft dat Gods liefde mensen wil optillen, helpen, beter maken – in plaats van wat sommigen op de sociale media zo vaak doen: afbreken, oordelen, commentaar geven – zoals de mopperende bromvlieg, de prikkende wesp, de wegkruipende kever in de ‘schuldbelijdenis’. Daarin durven we voor elkaar en God toegeven wat wijzelf beter kunnen doen.

Dankjewel voor mijn eigen naam, zegt de eerste lezing. Jezus vraagt zich dat ook af: welke naam plakken mensen op mij? Harde profeet (Elia) of kritische vernieuwer (de doper Johannes) of zorgzame herder en redder (Messias in de joodse taal = Christus in het Latijn)? Christen zijn, op onze manier, zoals die Christus, dat willen vormsel-kandidaten proberen als ze hun naam opgeven.
Letterlijk en figuurlijk willen de ouders achter hun kinderen staan bij die belofte en opgave. Het kruisje op het voorhoofd, het zelf geknutselde kruisje dat ze op dit moment geven en op het bord plaatsen: vele ouders zoeken mee hoe ze hun kinderen kunnen steunen in die keuze, om in het leven van elke dag een beetje een goed mens en christen te zijn.
Perfecte mensen zijn wij niet. In elk van ons zitten kleine beestjes die de goede Geest tussen mensen kunnen hinderen, of positief prikkelen. Helpen we elkaar voor het goede te kiezen? Deze jonge gasten zijn alvast vol hoop, verwachting, enthousiasme. Groeiend in geestig-beestig geloof.


Pr. Jan

Voor foto´s zie fotoalbum


Weekend met de vormelingen van Sint-HilariusVan vrijdag 17 tot zondag 19 november 2017 trokken we met de vormelingen van Sint-Hilarius naar “De Karmel” in Brugge.

Ruim op tijd komen de vormelingen in “De Karmel” aan. Het gaat er nog al luidruchtig aan toe, begrijpelijk, ze hebben er juist een week school op zitten. Ze zijn dus uitgelaten. Maar we zullen ze wel stiller krijgen.

We hebben geluk, het is een uitstekende kookploeg. Onze eerste maaltijd pasta met lekkere saus. Ze hebben honger en laten het zich smaken.

Na het eten is er zangstonde. We leren de liedjes aan die we ook op het vormsel zullen zingen. Daarna is er kennismakingsspel. Het gaat er gezellig aan toe. Om 22.30 uur is het bedtijd. Er zijn er die vlug inslapen en natuurlijk zijn er ook deugnieten die denken dat ze nog niet moe genoeg zijn. Met straf als gevolg.

Eens het stil is in de kamers kunnen we nog even de dag van morgen bespreken. Moe maar voldaan gaan we ook naar bed.

Zaterdagmorgen zijn de kinders al een heel stuk rustiger. Blijkbaar hadden de meeste toch een verkwikkende nachtrust. Na het ontbijt starten we met de activiteiten. Het wordt een drukke dag, de film van Jozef de dromenkoning, verzoeningsviering, een fikse wandeling naar het bijbelhuis en dan ‘s avonds het spel Cluedo spannend!!!! Het slapen gaan is vanavond wat rustiger.

Zondag morgen, onze laatste dag, na het ontbijt starten de activiteiten. Er is nog van alles. Een kwis, gebedsmoment met eucharistie, wafelenbak, knutselactiviteit, en als laatste nog een zangmoment. Ondertussen komen de ouders aan. We bieden een kopje koffie aan met een zelfgebakken wafel. Stilaan vertrekt iedereen naar huis, tevreden vormelingen en catechisten en begeleiders. Dank om zoveel inzet van iedereen en tot op een volgende activiteit.Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum

De vormelingen van de federatie maken een adventsstukjeZaterdag 25-11-2017 verzamelen 24 vormelingen in SPWe basis om een adventsstukje te maken. Ze zijn enthousiast en hebben er duidelijk zin in. We hebben hulp van 4 mama’s. Wat een luxe. Het gaat, dank zij de hulp, goed vooruit. We zijn ruim op tijd klaar. Ze mogen nog een beetje spelen en krijgen dan uitleg wat de advent eigenlijk is. De voorbereidingstijd naar Kerstmis. We zien uit naar de geboorte van een kind. Een heel speciaal kind. De advent zorgt ervoor dat we ook plaats maken in ons hart, we heten Jezus welkom, bij ons is er plaats. We trekken samen naar de kerk waar de stukjes gezegend worden. Alweer een geslaagde activiteit. Dank je wel voor alle hulp, zonder jullie zou het echt niet lukken.

Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum

Start vormselvoorbereidingSTART VORMSELVOORBEREIDING SINT-HILARIUS


Zondag 22 oktober zijn we gestart met de vormselvoorbereiding. Vroeg in de morgen komen de vormelingen één voor één aan in SPWe basis. Ze hebben er duidelijk zin in. De ouders mogen in de refter een kruisje maken/versieren voor hun zoon/dochter. Het valt me telkens op hoe creatief de mensen wel zijn. Er zitten daar echte pareltjes tussen. Ondertussen werken de vormelingen hun programma af, nadat er van elke vormeling door de huisfotograaf Jan een foto werd genomen.

Met "speed dating" maakten ze kennis met elkaar. Aan de hand van een "memory"spel leerden ze het kerkelijk jaar invullen. De tijd vloog voorbij en voor we er erg in hadden was het tijd om naar de kerk te gaan. Om 11.00 uur was er naamopgave. Een mooie viering met inbreng van enkele vormelingen die het voorlezen voor hun rekening namen. Er werd goed meegezongen en gebeden. Zo zijn we weer gestart met de vormselvoorbereiding. Er staat nog heel wat te gebeuren voor ze op 13 mei 2018 om 10.00 uur in de Sint-Hilariuskerk gevormd worden.

Met dank aan de catechisten en medewerkers voor hun inzet voor de vormselwerking.

Sonja

Voor foto´s zie fotoalbum